paper note ipad 76752 - Reduksjon av tvang

Reduksjon av Tvang

Forskning viser at de fleste tiltak som iverksettes med tanke på å redusere bruk av tvang oppnår ønsket virkning. Her har vi samlet informasjon om vellykkede prosjekter og forskning som har vist seg å ha god effekt i å redusere ulike former for bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Aktuelt fra TvangsForsk om Reduksjon av tvang

logo sor ost11 2 - Reduksjon av tvang

Redusert bruk av tvangsmidler: Prosjekt innen Helse Sør-Øst RHF

by Kent Jensen • 13. september 2019

  Helse Sør-Øst har i perioden 2017-2018 gjennomført prosjekt med tanke om å redusere bruk av tvangsmidler innen egne helseforetak, og å få en mer korrekt/ ensrettet registrering av tvang. Leder av prosjektet har vært Martin C. Veland, klinikksjef for Lovisenberg Diakonale Sykehus (foto: Helse Sør-Øst). Prosjektet har munnet ut i en rapport med tiltak […]


Skjermbilde 2019 01 29 kl. 14.23.28 e1557828814305 - Reduksjon av tvang

Internasjonal oppmerksomhet omkring å redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern.

by siteman1099 • 29. januar 2019

Her er det WHO (World Health Organization) som har lansert en rapport om hvordan bruk av tvang kan reduseres: Les rapporten


Ritva Bengt1 - Reduksjon av tvang

Det går an å redusere bruk av tvang!

by tonje • 20. desember 2018

Går det an å redusere bruken av tvang i psykiatrien?

Alternatives to coercion - Reduksjon av tvang

Reduksjon av tvang

by tonje • 9. oktober 2018

En ny litteraturstudie fra Australia oppsummerer internasjonal forskning og finner at de fleste fagutviklingsprosjekter som har som formål å redusere bruk av tvang innen psykisk helse har god og ønsket effekt! Hele rapporten kan lastes ned her: https://socialequity.unimelb.edu.au/news/latest/alternatives-to-coercion


Lovisenberg Diakonale Sykehus bruker mindre tvang

by siteman1099 • 25. april 2016

I en ny artikkel i Sykepleien (2016: 3) forteller Martin Veland klinikksjef på psykiatrisk avdeling og Anders Jacob ved allmenpsykiatrisk poliklinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus at de har arbeidet systematisk med reduksjon av mekaniske tvangsmidler i et prosjekt i perioden 2013 til 2014.


Hvordan forebygge tvang?

by siteman1099 • 8. desember 2015

Artikelen er skrevet av: Dagfinn Bjørgen Daglig leder ved Kompetansesenteret for Brukererfaring og Tjenesteutvikling i Midt-Norge og landsleder i Mental Helse, Reidun Norvoll Post Doc/forsker ved Senter for medisins etikk, Universitetet i Oslo og Tonje Lossius Husum Psykologspesialist, med doktorgrad om bruk av tvang i psykisk helsevern


Belteseng - Reduksjon av tvang

En ny artikkel om reduksjon av tvang er nå tilgjengelig i TvangsPub.

by siteman1099 • 7. januar 2015

Ny artikkel er nå tilgjengelig i TvangsPub med tittelen Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating. Som tittelen tilsier er dette en systematisk gjennomgang av psykososiale intervensjoner for reduksjon av tvang, med mål om å undersøke effektiviteten av denne type intervensjoner. Artikkelen er skrevet av Kristin […]


Tvangsmiddelbruk i psykiatrien går for første gang ned på Sørlandet

by siteman1099 • 31. mars 2014

Bruken av tvangsmidler i psykiatrien går nå for første gang ned ved Sørlandet sykehus. I flere år har sykehuset slitt med høye tall til tross for kravene om reduksjon.