paper note ipad 76752 - Reduksjon av tvang

Reduksjon av Tvang

Forskning viser at de fleste tiltak som iverksettes med tanke på å redusere bruk av tvang oppnår ønsket virkning. Her har vi samlet informasjon om vellykkede prosjekter og forskning som har vist seg å ha god effekt i å redusere ulike former for bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Aktuelt fra TvangsForsk om Reduksjon av tvang

Ingen reduksjon i bruk av tvang

by siteman1099 • 26. november 2012

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at 5600 mennesker i fjor ble tvangsinnlagt mot sin vilje. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.


Ingen reduksjon i bruk av tvang

by siteman1099 • 19. november 2012

I 2011 ble om lag 5 600 personer tvangsinnlagt til sammen 8 300 ganger i det psykiske helsevernet. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.


– Tidlig behandling kan redusere tvang

by siteman1099 • 9. september 2010

Tidlig diagnose og behandling, samt god tilgang på frivillige behandlingstilbud kan redusere tvangsbruken i psykisk helsvern. Det mener både brukere og ansatte i psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten. 8. september kom de til orde da Rådet for psykisk helse offentliggjorde sin rapport ”Frivillighet før tvang – Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern”.


Helsedirektoratet: – For mye bruk av tvang

by siteman1099 • 11. februar 2010

70.000 tvangsinnleggelser har blitt gjennomført i løpet av de tolv siste årene. I 1998 kom Opptrappingsplanen for psykiatrien, hvor det var et klart politisk mål å redusere tvangsbruken betydelig.


Krever tiltak mot bruk av tvang

by siteman1099 • 30. oktober 2008

Oslo (ANB): Venstre krever tiltak mot bruk av tvang i psykiatrien. Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i psykiatrien i løpet av ett år. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente.