paper note ipad 76752 - Reduksjon av tvang

Reduksjon av Tvang

Forskning viser at de fleste tiltak som iverksettes med tanke på å redusere bruk av tvang oppnår ønsket virkning. Her har vi samlet informasjon om vellykkede prosjekter og forskning som har vist seg å ha god effekt i å redusere ulike former for bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Aktuelt fra TvangsForsk om Reduksjon av tvang

Samarbeid for mindre tvang i Østfold

by siteman1099 • 1. februar 2013

Interessen er stor for å utvikle nettverk og alternativer i hjelpeapparatet som kan bidra til at færre må legges inn ved tvang. Dagen etter at helseministeren varslet et mål for reduksjon av tvang med fem prosent i 2013 møttes hele 90 deltakere fra kommunene Hvaler og Fredrikstad, Fredrikstad DPS, fastleger, brukerorganisasjoner og Sykehuset Østfold.


Ingen reduksjon i bruk av tvang

by siteman1099 • 26. november 2012

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at 5600 mennesker i fjor ble tvangsinnlagt mot sin vilje. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.


Ingen reduksjon i bruk av tvang

by siteman1099 • 19. november 2012

I 2011 ble om lag 5 600 personer tvangsinnlagt til sammen 8 300 ganger i det psykiske helsevernet. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.


Helsedirektoratet: – For mye bruk av tvang

by siteman1099 • 11. februar 2010

70.000 tvangsinnleggelser har blitt gjennomført i løpet av de tolv siste årene. I 1998 kom Opptrappingsplanen for psykiatrien, hvor det var et klart politisk mål å redusere tvangsbruken betydelig.