paper note ipad 76752 - Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år. Fra 1. september 2017, er det kun når vedkommende mangler samtykkekompetanse at tvungent psykisk helsevern kan opprettes med bakgrunn i behov for behandling.

Tvungen observasjon 

Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Aktuelt fra TvangsForsk om Psykisk helsevern med døgnopphold

Rusmisbrukere blir redde av plutselig tvangsinnleggelse

by siteman1099 • 26. november 2014

Akutt bruk av tvang gjør rusmisbrukere redde, sinte og skeptiske til helsevesenet. Det som skulle være unntak fra regelen er blitt hverdag i mange kommuner.


Lengre tvungne døgnopphold i psykiatrien

by siteman1099 • 22. november 2014

Antall døgn med tvangsinnleggelse innen voksenpsykiatrien har økt med fire prosent.


Kraftig økning i tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 4. april 2014

Antallet tvangsinnleggelser ved psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus økte i fjor, stikk i strid med målene om reduksjon. – Feil holdning, blant spesialistene, mener brukerorganisasjon.


Færre tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 15. november 2013

​I 2012 ble anslagsvis 5 400 personer tvangsinnlagt til sammen 7 800 ganger i det psykiske helsevernet for voksne. Korrigert for befolkningsvekst gir dette en nedgang på seks prosent fra 2011, da 5 600 personer ble tvangsinnlagt 8 100 ganger


Vil redusere tvangsinnleggelser med fem prosent i 2013

by siteman1099 • 31. januar 2013

– Regjeringen har lansert en strategi for økt frivillighet og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern. Jeg har satt som mål at andel tvangsinnleggelser skal ned med fem prosent i 2013


Helseministeren vil ha færre tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 5. juli 2012

(Aftenbladet) 8.300 årlige tvangsinnleggelser i psykiatrien er for mange, mener helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).


Debatt om tvangsinnleggelse

by siteman1099 • 1. mars 2012

Flere kontrollkommisjoner går kraftig ut mot forslaget om økt bruk av tvang mot personer med psykiske lidelser.


Vil tvangsinnlegge syke kriminelle

by siteman1099 • 21. oktober 2010

En ny særregel skal gjøre det mulig å sperre utilregnelige lovbrytere inne dersom de er for syke til å straffes, men for friske til vanlig tvangsinnleggelse.