paper note ipad 76752 - Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år. Fra 1. september 2017, er det kun når vedkommende mangler samtykkekompetanse at tvungent psykisk helsevern kan opprettes med bakgrunn i behov for behandling.

Tvungen observasjon 

Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Aktuelt fra TvangsForsk om Psykisk helsevern med døgnopphold

Vil redusere tvangsinnleggelser med fem prosent i 2013

by siteman1099 • 31. januar 2013

– Regjeringen har lansert en strategi for økt frivillighet og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern. Jeg har satt som mål at andel tvangsinnleggelser skal ned med fem prosent i 2013


Helseministeren vil ha færre tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 5. juli 2012

(Aftenbladet) 8.300 årlige tvangsinnleggelser i psykiatrien er for mange, mener helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).


Debatt om tvangsinnleggelse

by siteman1099 • 1. mars 2012

Flere kontrollkommisjoner går kraftig ut mot forslaget om økt bruk av tvang mot personer med psykiske lidelser.


Vil tvangsinnlegge syke kriminelle

by siteman1099 • 21. oktober 2010

En ny særregel skal gjøre det mulig å sperre utilregnelige lovbrytere inne dersom de er for syke til å straffes, men for friske til vanlig tvangsinnleggelse.


Tvangsinnleggelse og tvangsbehandling i psykiatrien. Behandlingskriteriet og vitenskapelig dokumentasjon.

by siteman1099 • 29. mars 2010

Det foregår en til tider intens debatt omkring tvangsinnleggelse og tvangsbehandling i psykiatrien. Helsedirektoratet har nedsatt en «storgruppe» som skal bidra til en omfattende evaluering av denne problematikken, med særlig fokus på det såkalte behandlingskriteriet.Les Jan Olav Johannessens refleksjoner samt viktig vitenskapelig dokumentasjon angående behandlingskriteriet.