paper note ipad 76752 - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent metode innen psykisk helse og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdoms psykiske helsetjenester.

Aktuelt fra TvangsForsk om Tvangsmedisinering

Tvangstallene for 2018 er publiserte

by Kent Jensen • 28. februar 2020

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg. Les rapporten >> Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>> Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, […]


Ny doktorgrad om tvangsbehandling under oppfølging fra ACT team

by Kent Jensen • 4. november 2019

  Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk disputerte fredag 1. november på universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians». Tvangsforsk gratulerer henne med godt og viktig arbeid!             […]


bilde av rapporten - Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

by tonje • 24. oktober 2018

Østenstadutvalget (tvangslovutvalget) har fått gjennomført en evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak av Oxford Research AS. Rapporten kan leses her, og kapittel 3 er en undesøkelse av kvaliteten på vedtak som fattes i følge psykisk helsevernloven: http://tvangspub.tvangsforskning.no/node/374  


Helseministerens pålegg om medikamentfrie behandlingstilbuder svært positivt.

by siteman1099 • 28. juni 2016

Dette sier Ketil Lund, medlem av utvalget for psykiatri og rettsvern i den internasjonale juristkommisjon norsk avdeling.


Rådet for psykisk helse ønsker debatt om medisinering og tvang

by siteman1099 • 24. mai 2016

Nyhetene om underrapportering og store geografiske forskjeller i bruk av tvang, og da særlig beltebruk, er urovekkende, mener Rådet for psykisk helse. «Vi stiller spørsmål om også tvangsmedisinering er underrapportert, og ønsker en offentlig debatt om dette», sier generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg i Dagsavisen 23. mai.


Underrapporteres også tvangsmedisinering?

by siteman1099 • 23. mai 2016

Det finnes ulike former for tvang. Oftest omtales tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og tvangsmidler. Psykisk helsevernloven hjemler fire former for tvangsmidler; mekaniske tvangsmidler, farmakologiske tvangsmidler, isolasjon og holding. Det er for mye tvangsbruk i Norge, innenfor alle områder av tvang.


Bent Høie vil vanskeliggjøre bruk av tvang

by siteman1099 • 12. april 2016

I fjor ble 5600 pasienter tvangsinnlagt tilsammen 8000 ganger.

Helseminister Bent Høie (H) mener det er for mye og feil bruk av tvang i Norge. Han er også bekymret for store geografiske forskjeller i tvangsbruk mellom helseforetak og mellom kommuner.


Ketil Lund: Høyesterett burde prøvd Gaustad-saken

by siteman1099 • 18. mars 2016

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund mener det burde vært en selvfølge at den tvangsinnlagte kvinnen på Gaustad fikk saken sin prøvd for landets øverste domstol.