paper note ipad 76752 - Tvangsmidler (belter, isolering, beroligende legemidler, fastholding)

Tvangsmidler (belter, isolering, beroligende legemidler, fastholding)

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Aktuelt fra TvangsForsk om Tvangsmidler

Tvangstallene for 2018 er publiserte

by Kent Jensen • 28. februar 2020

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg. Les rapporten >> Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>> Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, […]


bilde av rapporten - Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

by tonje • 24. oktober 2018

Østenstadutvalget (tvangslovutvalget) har fått gjennomført en evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak av Oxford Research AS. Rapporten kan leses her, og kapittel 3 er en undesøkelse av kvaliteten på vedtak som fattes i følge psykisk helsevernloven: http://tvangspub.tvangsforskning.no/node/374  


Nytt forprosjekt om historisk bruk av tvang

by siteman1099 • 5. november 2013

Kompetansesenteret ved Brøset har fått penger til å utvikle et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og tvangsmidler i sikkerhetspsykiatrien i perioden 1895-1987


– Tvang gjorde meg mer syk

by siteman1099 • 7. mai 2013

I flere år etter at hun ble tvangsinnlagt og utsatt for mekaniske tvangsmidler i 1992, har Siv Helen Rydheim (57) slitt. Nå går det imidlertid bedre med henne, og hun har blant annet skrevet bok om sitt møte med psykiatrien


Jente (20) lå 203 timer bundet fast på hender og føtter

by siteman1099 • 28. desember 2010

Hvert år tvangsinnlegges tusenvis, men ingen vet hvor mye tvangsmidler som blir brukt. – Jeg var totalt hjelpeløs, sier en jente som lå 203 timer i belteseng i løpet av tre måneder.


Mer tvang i psykisk helsevern

by siteman1099 • 23. februar 2009

Fra 2001 til 2007 har det skjedd en økning i bruken av tvangsmidler og skjerming i det psykiske helsevernet, viser en fersk rapport fra Sintef Helse.


Tvang i psykisk helsevern – dilemma for fag og samfunn

by siteman1099 • 20. februar 2009

Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er et krevende og omstridt tiltak. Noen ganger er det nødvendig. Det er lett å skjønne at vi som samfunn opplever et dilemma i slike inngrep overfor enkeltmennesket, skriver adm. direktør Lars H. Vorland i Helse Nord RHF i ukens fredagsbrev.