paper note ipad 76752 - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Aktuelt fra TvangsForsk om TUD

HKS Veiledere 1 - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Ny doktorgrad om tvangsbehandling under oppfølging fra ACT team

by Kent Jensen • 4. november 2019

Hanne Kilen Stuen med biveiledere Jorun Rugkåsa (t.v.) og Anne Landheim (t.h.). Foto: NKROP   Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk disputerte fredag 1. november på universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians». […]


high angle shot of suburban neighborhood - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Ny norsk artikkel om tvunget vern uten døgnopphold

by Kent Jensen • 23. oktober 2019

Insidens- og prevalensrater, varighet og bruk av helsetjenester: Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study.


TvangsPub - Tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Ny Norsk forskning om tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD)

by tonje • 2. desember 2018

The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?    


Prosjekt Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD-prosjektet) i Tromsø

by siteman1099 • 2. juni 2016

I Tromsø har spesialisthelsetjenesten og kommunen gått sammen for å bedre tilbudet til mennesker som er underlagt tvang utenfor institusjon (TUD).


Praktisk hjelp gjør TUD lettere å godta

by siteman1099 • 1. juni 2016

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) kan være mer akseptabelt for pasienter dersom de mottar andre tjenester og praktisk hjelp med bolig, økonomi og sosialt liv i tillegg, viser ny studie fra ROP-forsker Hanne Kilen Stuen.


Ikke færre reinnleggelser med tvang uten døgnopphold, sier forsker Jorun Rugåsa til Dagens Medisin.

by siteman1099 • 25. september 2015

– Gruppen på tvang fikk innskrenket friheten sin, men uten at det fikk effekt på antallet som ble reinnlagt, antallet reinnleggelser eller liggedøgn, sier norsk forsker.


Meld deg på til vårt seminar på Holmen Fjordhotell i Asker, den 6. og 7. oktoberTil Påmeldingsskjema