Gathering - Aktiviteter

Aktiviteter

Kommende konferanser. Miniseminarer og forskergruppemøter

Høgskolen i Molde – PhD-kurs om aggresjon, vold og bruk av tvang i behandlingssituasjoner, 2. – 4. september 2020

Kurset er en del av høgskolens Phd program, og er åpent for alle med relevant mastergrad.

Det gjennomføres som en tredagers samling og deltakelse er fysisk eller digital.

Les mer i programmet >>

EPA 2020 – Virtuell konferanse, 4. – 7. juli 2020

28th European Congress of Psychiatry skulle vært avholdt i slutten av mars. Dette ble ikke noe av, og arrangør har besluttet å utsette og gjennomføre som en virtuell konferanse.

Informasjon >>


 

Kansellert: Mental Diversity Law Conference – 23. til 24. juni 2020 i Nottingham UK

Kansellert. Avventer nytt tidspunkt.

Informasjon >>


 

Utsatt: IAFMHS 2020 – Ny tid: Krakow 22. til 25. juni 2021

International Association of Forensic Mental Health Services

Tema: Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services

Informasjon >>


 

Utsatt: CCITP Prevention of crisis and coercion – Ny tid: Rotterdam – 4. og 5. mars 2021

Konferansen er den andre i rekken i regi av CCITP (Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry) og vil ta for seg nye og effektive måter å forhindre kriser og bruk av tvang, samt gi muligheter til erfaringsutveksling.

Konferansen er utsatt til neste vår. Mer info i linken under.

Informasjon >>


 

Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet? Vi arrangerer miniseminarer på forespørsel.

Mer om ordningen og referat fra tidligere seminarer »

Meld deg på til vårt seminar på Holmen Fjordhotell i Asker, den 6. og 7. oktoberTil Påmeldingsskjema