Gathering - Aktiviteter

Aktiviteter

Kommende konferanser. Miniseminarer og forskergruppemøter

FOSTREN-EViPRG Training School 20-24. september 2021

Det inviteres til et spesielt tilrettelagt kurs for PhD og postdoc studenter og ferske forskere innen mental helse, der fokus er forståelse av hvorfor tvang blir brukt og hvorfor vold forekommer og hva som kan gjøres for å forebygge. Formålet er erfaringsutveksling og nettverksbygging. Kurset arrangeres av FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion […]

IAFMHS – Krakow 22. til 25. juni 2021

International Association of Forensic Mental Health Services Tema: Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services Informasjon >>  

Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet? Vi arrangerer miniseminarer på forespørsel.

Mer om ordningen og referat fra tidligere seminarer »