Gathering - Aktiviteter

Aktiviteter

Kommende konferanser. Miniseminarer og forskergruppemøter

Konferanser i 2020?

Vi kjenner ikke til flere relevante konferanser i år og vil komme tilbake med informasjon om konferanser for neste år.

Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet? Vi arrangerer miniseminarer på forespørsel.

Mer om ordningen og referat fra tidligere seminarer »

Illustrasjon på nettverk - mennesker med streker mellom