Gathering - Aktiviteter

Aktiviteter

Kommende konferanser. Miniseminarer og forskergruppemøter

Reduksjon og kvalitetssikring av tvangsbruk, Oslo 25. januar 2021

Målgruppe

Psykologer, psykologspesialister, leger i spesialiseringsforløp og psykiatere som arbeider med, eller interesserer seg for, riktig- og redusert bruk av tvang og alternativer til tvangsbruk.

Sted og tid

Oslo, 25. januar 2021

Påmeldingsfrist

21.12.2020

Mer informasjon om kurset >>

PhD-kurs om aggresjon, vold og bruk av tvang i behandlingssituasjoner, 2. – 4. september 2020

Kurset er en del av høgskolens Phd program, og er åpent for alle med relevant mastergrad.

Det gjennomføres som en tredagers samling og deltakelse er fysisk eller digital.

Tid og sted

Høgskolen i Molde, 2. – 4. september 2020

Les mer i programmet >>

Utsatt: IAFMHS 2020 – Ny tid: Krakow 22. til 25. juni 2021

International Association of Forensic Mental Health Services

Tema: Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services

Informasjon >>


 

Utsatt: CCITP Prevention of crisis and coercion – Ny tid: Rotterdam – 4. og 5. mars 2021

Konferansen er den andre i rekken i regi av CCITP (Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry) og vil ta for seg nye og effektive måter å forhindre kriser og bruk av tvang, samt gi muligheter til erfaringsutveksling.

Konferansen er utsatt til neste vår. Mer info i linken under.

Informasjon >>


 

Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet? Vi arrangerer miniseminarer på forespørsel.

Mer om ordningen og referat fra tidligere seminarer »