Gathering - Forskergruppemøter

Forskergruppemøter

Forskergruppemøte 21. og 22. mai 2019

Holmen Fjordhotell

I år var det i overkant av 40 påmeldte deltakere. Samlingen ble, som vanlig, avholdt i idylliske omgivelser på Holmen Fjordhotell i Asker.

 

Dag 1: Internasjonal status for tvang i psykisk helsevern/ presentasjon av prosjekter

  • Velkomsthilsen v/Erlend Bugge, leder SIFER Nord.Status for ny organisasjonstilknytning for Tvangsforsk.
  • Velkommen v/Georg Høyer
  • Coercion in the Netherlands and Europe -What do we know? –What will be the future? v/ Professor Niels C.L. Mulder, psykiater, Erasmus MC Parnassia Psychiatric Institute
  • Tema 1: Nødrett som rettsgrunnlag for bruk av tvang v/ Førsteammanuensis Marius Storvik, Det juridiske fakultet UiT
  • Tema 2: Tvangsinnleggelser på under 10 døgn. Vedtas det rettslig tvilsomme beslutninger om tvang for akutt suicidale pasienter? v/ Førsteammanuensis Marius Storvik, Det juridiske fakultet UiT
  • Evaluering av erfaringer knyttet til å vurdere samtykkekompetanse etter lovendringen i 2017 og utvikling av e-læringskurs i å vurdere samtykke v/ Tonje Lossius Husum, Forsker/ psykolog, Senter for medisinsk etikk, UiO

Dag 2: Pågående prosjekter og presentasjon av nytt NFR prosjekt

  • Fremtidig kvalitetsregister for tvang i psykisk helsevesen. Status for forprosjektgruppe. v/ Henriette Riley, Forsker, Phd. 
  • WSO: Presentasjon av språkprosjektet finansiert av Helsedirektoratet, og tvangsforskningsprosjekt finansiert av Tvangsforskningsnettverket. v/ Siv Helen Rydheim, prosjektleder.
  • «Exploring nurses and nursing staffs’ practice of mechanical and pharmacological restraint in acute psychiatric wards, a mixed-method study» Presentasjon av ide og status sålangt. v/ Liv Bachmann, Høyskolen i Molde.
  • Prosjekt med tema å undersøke forløp rundt avvikling av TUD. v/ Kristin Tuven, VID vitenskaplige høgskole, Bergen