Gathering - Forskergruppemøter

Forskergruppemøter

Forskergruppemøte om endringene i rammeverket for tvangsinngrep i det psykiske helsevernet 23. og 24. mai 2017

Et spennende og viktig tema i hyggelige omgivelser på Holmen Fjordhotell

Det har det siste året skjedd en rekke endringer i lovverket (Psykisk helsevernloven/Straffeloven) med sannsynlige konsekvenser for bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Den kanskje mest radikale endringen er forslaget om å basere tvungent psykisk helsevern på samtykkeevne hos pasientene. Vi tenker i den sammenhengen at empirisk forskning omkring vurdering av samtykkekompetanse vil være svært relevant i årene som kommer.Holmen Fjordhotell

Denne gangen var vi 31 påmeldte deltakere, som er ny rekord. Samlingen ble avholdt i hyggelige og idylliske omgivelser på Holmen Fjordhotell

Generelt ble seminaret brukt til:
– å belyse endringene
– å starte et arbeid med forskningssøknader til NFR/Ekstrastiftelsen mv våren 2018 på de mest sentrale endringsområdene.

Dag 1: Samtykkekompetanse 

Dag 2: Strafferettspsykiatriens inntog i psykisk helsevern

På slutten av dag 2 var det også muligheter til å legge fram egne forskningsprosjekter.

Deltakerliste finner du her »