Gathering - Fremlegg

Fremlegg

Fremlegg

Samling av presentasjoner om tvang fra ulike fora.

Hamarkonferansen 2011

Presentasjoner fra konferansen ligger på hjemmesiden til Sykehuset Innlandet »

Akuttnettverkets samling 24.-25. oktober 2011

Presentasjonene fra nettverkssamlingen ligger på hjemmesiden til Akuttnettverket »